Geschiedenis

(bron: www.ryukyukobujutsu.be en www.sokn.nl )

Hier kun je lezen over de geschiedenis van het Ryukyu Kobujutsu en vooral over het leven van de grote meester O’Sensei Gansho Inoue (1918-1995), hij trainde onder de grote meesters Fujita, Konishi en Taira. Gansho Inoue richtte de Honbu Dojo op en was voor zijn dood de belangrijkste vertegenwoordiger van het Ryukyu Kobjutsu ter wereld.

In het kort de geschiedenis van het Ryu Kyu Kobujutsu.
Ryu Kyu is het Japans voor Okinawa. Kobujutsu staat voor, ko is oud of klassiek, bu is krijgskunst en jutsu is methode, samengevat de klassieke methode van de krijgskunst. De krijgskunst op Okinawa bestond uit een gewapend, Emonojutsu en ongewapend deel, het Toshujutsu. Beide onderdelen zijn met elkaar verbonden zoals spaken van een wiel.
In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, zijn kobudo wapens niet afgeleid van boerderij gereedschappen. Boeren hadden niet de tijd of de energie om zich te verdiepen in het gebruik van gereedschap voor de krijgskunst. Verder zou een burger met dit soort gereedschap niet veel kunnen uithalen tegen een professioneel getrainde strijder. Kobudo is gevormd door doordachte technieken die voortkwamen binnen de Aji, de adel, en technieken overgenomen uit China. RyuKyu Kobujutsu is ongeveer 700 jaar geleden ontstaan. Van de 17de tot de 19de eeuw waren er diverse grootmeesters zoals, Soeishi, Sakugawa en Chatanyara. Langzaam dreigde deze krijgskunst te verdwijnen. Vooral grootmeester Shinken Tairai, die een leerling was van Moden Yabiku sensei, heeft Kobujutsu bestudeerd en verzamelde  kata’s en bracht er een structuur in.

Shinken Taira gaf zijn beste leerling, Motokatsu (bujutsu naam: Gansho) Inoue, opdracht het systeem verder te ontwikkelen en uit te breiden. Gansho Inoue is geboren in Tokyo op 2 december 1918, als zoon van een generaal-majoor.  Zijn overgrootvader Kaoru Inoue was een van de vijf senior staats mannen van de Meiji periode. Kaoru was erg goed bevriend met Hirobumi Ito die de eerste Minister President van Japan werd. Door zijn afkomst en status kon Gansho in Japan meer bereiken dan menig ander. In zijn jeugd begon hij met zijn bujutsu-opleiding. Een van zijn leraren was Seiko Fujita sensei. Fujita was de 14e grootmeester van de Koga Ryu (ninjutsu) en shihan van de Shingetsu-ryu Shuriken Jutsu. Fujita sensei en de vader van Gansho Inoue hadden elkaar leren kennen in het leger. Gansho Inoue werd door zijn vader voorgesteld aan Fujita sensei. Taira, Fujita en Konishi zijn de leraren geweest van O’Sensei Gansho Inoue.

Het ontstaan van Ryukyu Kobujutsu

De oude krijgskunsten van de Ryukyu eilanden bestaat uit Toshu-jutsu, de weg van de lege hand en Emono-jutsu, de weg van de wapens. Tegenwoordig worden deze krijgskunsten respectievelijk Karate en Ryukyu Kobujutsu genoemd.

Gedurende de 7e eeuw zijn de Chinese vechtkunsten, via diplomatieke en culturele missies naar Okinawa gekomen. De beoefening van ongewapende vechtkunst werd in Okinawa ongekend populair, evenals het zich oefenen in het gebruik van eenvoudige boerenlandgereedschappen als wapen. Deze vechtkunst kreeg bekendheid onder de naam kobu-jitsu (Kobudo). Het Ryukyu Kobujutsu ontstond ongeveer 700 jaar geleden. De meeste Kata met wapens die overgebleven zijn, dragen de handtekeningen van oude meesters van ongeveer 200 tot 400 jaar geleden. In de bloei van het Kobujutsu verschenen veel grote meesters in 17e, 18e, en 19e eeuw. Echter, de tijd schreed voort en er ontstond een gebrek aan instructeurs en mensen om de traditie voort te zetten. Dit leidde tot achteruitgang van het Ryukyu Kobujutsu, dat op een gegeven moment zelfs op het punt stond om in de geschiedenis te verdwijnen.

In het Taisho tijdperk waren er sommige meesters die zich ernstige zorgen maakten over de situatie en zij ondernamen grote pogingen om het Ryukyu Kobujutsu te herstellen en te promoten. Eén specifieke beoefenaar die opvalt in de geschiedenis van het Ryukyu Kobujutsu is Shinken Taira (1902-1970). Hij was een leerling van Yabiku Moden Sensei en hij heeft tweeënveertig wapen kata (met acht verschillende typen van wapens) samengesteld en gewaarmerkt.

Deze kennis van kata werd overgedragen aan Gansho Inoue die de belangrijkste leerling van Shinken Taira was. O’Sensei Gansho Inoue heeft één zoon die deze kennis heeft geërfd, Kisho Inoue hanshi. Hij is nu Hoofd Onderwijzer en President van Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai.

O’Sensei Gansho Inoue

O’Sensei Gansho Inoue was de grootmeester in Yui Shin Kai en Ryukyu Kobujutsu. Hij was geboren in Tokyo in 1918, zijn vader was een generaal in het leger en zijn moeder was de kleindochter van Inoue Kaoru, een staatsman van Japan. De status van de familie opende deuren die voor de meesten gesloten bleven en Gansho Inoue begon zijn budo studie op zeer jonge leeftijd.

Een van de belangrijkste docenten was Seiko Fujita, die hem de budo-naam “Gansho Inoue” gaf. Fujita was een echte meester, in staat om vele vreemde prestaties te leveren zoals het kunnen veronachtzamen van pijn.

Fujita was van mening dat Karate te rechtlijnig was en Aikido te circulair om het practisch te kunnen gebruiken in een gevecht. Zijn stijl was een aggressieve vorm van Jujitsu en Aiki met een specifieke nadruk op de aanval op de ogen, hals en kruis, gebruik makend van open hand technieken en lage trappen.

Hij onderwees ook het gebruik van wapens, een vakkundige vertegenwoordiging van alles dat hij oppikte. Maar zijn voorkeur lag bij de Shuriken van het Ninjitsu. Hij leerde de jonge Gansho Inoue om objecten te werpen, maar de basis lag altijd bij de rechte ijzeren darts, van ongeveer acht centimeter in lengte.

Toen Gansho Inoue achttien werd had hij een goed begrip van het Jujitsu, Shuriken Jutsu en Jo Bo Jutsu ontwikkeld, naast het Sumo dat hij leerde op de Keio universiteit. Fujita wilde dat Gansho Inoue bekwaam werd in alle krijgskunsten, dus beval Fujita hem te gaan studeren onder Sensei Yasuhiro Konishi.

Fujita, Taira & Gansho Inoue

Konishi was de oprichter van het Shindo Shizen Ryu, en hij studeerde samen met veel van de bekende Okinawaanse grootmeesters als Funakoshi, Motobu, Mabuni en Ohtsuka. Zijn nadruk op Kata en het Jiyu Kumite gaf Gansho een nieuwe blik op zijn uitgebreide kennis van het Bujutsu. Konishi was een strenge docent en hij introduceerde Gansho bij Shinken Taira, waarschijnlijk het grootste wapengenie van zijn tijd.

Taira was een onverslaanbare man. Hij zou regelmatig van Okinawa naar Japan reizen, met als bagage twintig bo’s en tien 10 sai, plus een rugzak, zelfs op zestigjarige leeftijd.

Ook al waren er veel beoefenaars die verklaard hebben dat zij (directe) leerlingen van Shinken Taira zijn en dat zij in de hiërarchie behoren, zijn de woorden van Shinken Taira ‘Het eerste uitgegeven Hanshi Diploma’ goed vastgelegd op het diploma van O’sensei Gansho Inoue. Ook is vastgelegd dat Gansho vlak voor het overlijden van Shinken Taira de laatste graduaties uit naam van Sensei Taira heeft gegeven in de zomer van 1970.

De verspreiding van RyuKyu Kobujutsu

Met behulp van politiek en een verlangen om de controle te bewaren over de Ryukyu Kobudo Associatie in Okinawa door iemand van Okinawa, werd Akimine Sensei benoemd tot de volgende President van de associatie in plaats van Gansho Inoue, de rechtmatige erfgenaam bij het overlijden van Shinken Taira.

Het budo leven van Gansho was gevormd door de meesters van het Kobujutsu door het schenken van unieke kennis en mogelijkheden. Deze grote kennis leeft voort in het Yui Shin Karate en het Ryukyu Kobujutsu.

De organisatie behoudt en promoot de tweeënveertig wapen kata en de manier van het gebruiken van de wapens in Kihon, Kumite en Kata Bunkai Kumite. Gansho Inoue heeft, op verzoek van Taira veel van deze verklaringen en manieren van gebruik gedocumenteerd.

Het onderwijs en de tradities leven vandaag voort door de generaties van leerlingen die zichzelf hebben toegewijd tot het studeren van Ryukyu Kobujutsu. Verbonden takken van de Honbu dojo bestaan o.m. in Zuid-Afrika, Duitsland, Finland, Zweden, Groot Brittanië, België en Nederland.