INYŌ

“INYŌ” is afkomstig uit het Taoisme, en staat voor de harmonie van tegengestelden (beter bekend onder de Chinese karakters Yin en Yang). Het is een principe dat geldt in vele krijgskunsten, en zo is het ook erg belangrijk in de beoefening van Shotokan Karate-Do. Het afwisselen van harde en zachte technieken, spanning en ontspanning, aanval en verdediging, in- en uitademen,…

Overal in het karate vinden we de toepassing van INYŌ; in de houding en de standen, in elke aanval of blokkage, in de manier waarop een wapen wordt vastgehouden, in de manier waarop elke stoot, trap, klem, wurging, of worp wordt uitgevoerd.

Op een meer filosofische manier bekeken, is het principe van INYŌ ook toepasbaar op de levensbeschouwing van de gevormde karateka. Tegengestelden die worden aangeduid zijn hemel en aarde, leven en dood, man en vrouw, … De levenslange vorming van de karateka vraagt een voortdurend integreren van de tegengestelden in het leven. Karate-Do, noch het leven zelf, zijn statisch, maar cyclisch en een wisselwerking tussen polariteiten.

Het japanse symbool voor ‘INYŌ’ is een witte cirkel met een rode zon (afbeelding 2). Andere federaties, zoals bijvoorbeeld de Japan Karate Association (J.K.A.) gebruiken dit symbool ook wel als hun logo. Daarom gebruiken we in onze dojo het oude Chinese symbool. Andere variaties vinden we bijvoorbeeld in het Goju Ryu karate (afbeelding 3) waar het symbool staat voor het principe van “Ho Goju Donto”, de weg van inademen en uitademen als hardheid en zachtheid.

Gishin Funakoshi schrijft over dit principe het volgende in zijn boek “To-te Jitsu” (1922); “From a martial arts perspective, karate divides into two parts: the defence (bogyo), and the offence (kogeki). [?] the relationship between offence en defence can never be separated from each other. [?] In karate the always present hand of defence is called the shinite, mete or yo; and the hand of offence (yet to be used) is called the ikite, ote or in. There are those who refer to both the defensive and offensive hands together as kisei.”

It is said that “A fight occurs within the kisei, and those who control the kisei control victory”; or “Without in and yo there is no beginning, no rest or action and no victory,”or it has been said since the past times that karate?s distinctive quality lies in the importance of the flexibility of expanding and contracting both hands, and indeed, both kisei and in/yo are fundamentals of karate. Those individuals training in karate will learn to see that the fate of victory or defeat in a contest relies upon controlling the two hands of defence and offence.